Produkte

Produktet e Dolofix janë farmaceutike dhe i takojnë familjes së barnave OTC (over the counter), barna të cilat nuk kanë nevojë për përshkrim të mjekut, por gjithsesi konsultohuni me mjekun apo farmacistin para përdorimit. Në barnatoret e lagjës tuaj mund të gjeni këto lloje të Dolofix: DoloFix, DoloFix Forte, DoloFix Menstural, DoloFix Muskular, DoloFix Abdomen dhe DoloFix Grip.