Производи

Производите на Dolofix се фармацевтски и припаѓаат на семејството на OTC (без шалтер) лекови, лекови за кои не е потребен лекарски рецепт, но сепак консултирајте се со лекар или фармацевт пред употреба. Овие типови на Dolofix можете да ги најдете во вашите маалски аптеки: DoloFix, DoloFix Forte, DoloFix Menstural, DoloFix Muscular, DoloFix Abdomen и DoloFix Grip.