DolofixFORTE

Веднаш ја ублажува болката!

DoloFix форте

Парацетамол 750 mg

DolofixGRIP

Полесно преболете го грипот!

DoloFix Грип

Парацетамол 325 mg + Хлорфенирамин 2 mg + Фенилефрин 5 mg

DoloHOT

Долохот, грипот ќе го нема!

DoloHOT

Парацетамол 500 mg + Псеудоефедрин HCl 60 mg + Хлорфенирамин малеат 4 mg

DolofIx NIGHT

Помага за мирен сон!

DoloFix Ноќ

Парацетамол 500 mg + Дифенхидрамин HCl 25 mg

DolofIx Menstrual

Лек за менструална болка!

Ибупрофен 400 mg + Парацетамол 325 mg.

DolofIx Muscular

Започнете го денот без болки во мускулите!

Парацетамол 325 мг + Хлорзоксазон 300 мг

Dolofix Albadol 12 sachets

Борец за болка и треска!

Ибупрофен 100 mg/5 ml

Орална суспензија

Dolofix Albadol Syrup

Борец за болка и треска!

Ибупрофен 100 mg/5 ml

Сируп

DoloKids Syrup

Долокидите најдобро за деца!

DoloKids

Парацетамол 120 mg/5 ml

Сируп

DoloKids Oral Suspension

Долокидите најдобро за деца!

DoloKids

120 mg/5 ml

Орална суспензија

DoloKids Oral Suspension

Долокидите најдобро за деца!

DoloKids

200 mg/5 ml

Орална суспензија

DolofixFORTE
DolofixGRIP
DoloHOT
DolofIx NIGHT
DolofIx Menstrual
DolofIx Muscular
Dolofix Albadol 12 sachets
Dolofix Albadol Syrup
DoloKids Syrup
DoloKids Oral Suspension
DoloKids Oral Suspension
previous arrow
next arrow
Slide
Веднаш ја ублажува болката!

DoloFix форте

Парацетамол 750 mg

Slide
Полесно преболете го грипот!

DoloFix Грип

Парацетамол 325 mg

Хлорфенирамин 2 mg

Фенилефрин 5 mg

Slide
Долохот, грипот ќе го нема!

DoloHOT

Парацетамол 500 mg

Псеудоефедрин HCl 60 mg

Хлорфенирамин малеат 4 mg

Slide
Помага за мирен сон!

DoloFix Ноќ

Парацетамол 500 mg

Дифенхидрамин HCl 25 mg

Slide
Лек за менструална болка!

Ибупрофен 400 mg +

Парацетамол 325 mg.

Slide
Започнете го денот без болки во мускулите!

Парацетамол 325 мг +

Хлорзоксазон 300 мг

Albadola sachets
Борец за болка и треска!

Ибупрофен 100 mg/5 ml

Ибупрофен 100 mg/5 ml

Slide
Борец за болка и треска!

Ибупрофен 100 mg/5 ml

Сируп

Slide
Долокидите најдобро за деца!

DoloKids PARACETAMOL

Парацетамол 120 mg/5 ml

Сируп

Slide
Долокидите најдобро за деца!

DoloKids PARACETAMOL

Парацетамол 120 mg/5 ml

Орална суспензија

Slide
Долокидите најдобро за деца!

DoloKids PARACETAMOL

Парацетамол 200 mg/5 ml

Парацетамол 200 mg/5 ml

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Albadola sachets
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow