DolofixFORTE

Lehtëson dhimbjen menjëherë!

DoloFix FORTE

Paracetamol 750 mg

DolofixGRIP

Kaloje më lehtë gripin!

DoloFix GRIP

Paracetamol 325 mg + Chlorpheniramine 2 mg + Phenylephrine 5 mg

DoloHOT

Me DoloHot, gripi e ka kot

DoloHOT

Paracetamol 500 mg + Pseudoephedrine HCl 60 mg+ Chlorpheniramine maleate 4 mg

DolofIx NIGHT

Ndihmon gjumë të qetë

DoloFix NIGHT

Paracetamol 500 mg + Diphenhydramine HCl 25 mg

DolofIx Menstrual

Ndalo dhimbjet menstruale!

DoloFix MENSTRUAL

Ibuprofen 400 mg + Paracetamol 325 mg.

DolofIx Muscular

Filloni diten pa dhimbje muskulare!

DoloFix MUSCULAR

Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 300 mg

Dolofix Albadol 12 sachets

Largoni temperaturën menjëherë!

Ibuprofen 100 mg/5 ml

Oral Suspension

Dolofix Albadol Syrup

Largoni temperaturën menjëherë!

Ibuprofen 100 mg/5 ml

Syrup

DoloKids Syrup

Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

Paracetamol 120 mg/5 ml

Syrup

DoloKids Oral Suspension

Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

120 mg/5 ml

Oral Suspension

DoloKids Oral Suspension

Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

200 mg/5 ml

Oral Suspension

DolofixFORTE
DolofixGRIP
DoloHOT
DolofIx NIGHT
DolofIx Menstrual
DolofIx Muscular
Dolofix Albadol 12 sachets
Dolofix Albadol Syrup
DoloKids Syrup
DoloKids Oral Suspension
DoloKids Oral Suspension
previous arrow
next arrow
Slide
Lehtëson dhimbjen menjëherë!

DoloFix FORTE

Paracetamol 750 mg

Slide
Kaloje më lehtë gripin!

DoloFix GRIP

Paracetamol 325 mg +

Chlorpheniramine 2 mg +

Phenylephrine 5 mg

Slide
Me DoloHot, gripi e ka kot

DoloHOT

Paracetamol 500 mg +

Pseudoephedrine HCl 60 mg +

Chlorpheniramine maleate 4 mg

Slide
Ndihmon gjumë të qetë

DoloFix NIGHT

Paracetamol 500 mg +

Diphenhydramine HCl 25 mg

Slide
Ndalo dhimbjet menstruale!

DoloFix MENSTRUAL

Ibuprofen 400 mg +

Paracetamol 325 mg

Slide
Filloni diten pa dhimbje muskulare!

DoloFix MUSCULAR

Paracetamol 325 mg +

Chlorzoxazone 300 mg

Slide
Largoni temperaturën menjëherë!

Ibuprofen 100 mg/5 ml

Oral Suspension

Slide
Largoni temperaturën menjëherë!

Ibuprofen 100 mg/5 ml

Syrup

Slide
Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

Paracetamol 120 mg/5 ml

Syrup

Slide
Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

Paracetamol 120 mg/5 ml

Oral Suspension

Slide
Dolokids largon ethet dhe temperaturën!

DoloKids

Paracetamol 200 mg/5 ml

Oral Suspension

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow